Hủy

Winston Tin tức

  • 11/09/2013 - 09:34

    Sẽ có bảng Anh bằng polymer

    Sớm nhất từ tháng 12 này, nước Anh sẽ chuyển sang dùng tiền polymer với đồng đầu tiên là 5 bảng, in hình cổ Thủ tướng Winston Churchill.