Hủy

Xã hội chủ nghĩa Tin tức

  • 03/01/2014 - 12:39

    Năm mới, thú chơi cũ

    Cũng lâu lắm rồi mới có một tín hiệu vui về âm nhạc, dù không biết kéo dài được bao lâu: thú sưu tầm và nghe đĩa than quay trở lại.