Hủy

Xay tho Tin tức

  • 19/05/2014 - 11:32

    Chuẩn bị xây cầu Việt Trì mới

    Tổng mức đầu tư của dự án (giai đoạn trước mắt) là hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 1.104 tỷ đồng.