Hủy

Xinhua Tin tức

  • 07/01/2013 - 11:35

    Tân Hoa Xã chuẩn bị IPO

    Website tin tức trực tuyến Tân Hoa Xã của Trung Quốc vừa nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trước khi chính thức niêm yết.