Hủy

Xóa sổ Tin tức

  • 25/04/2015 - 21:56

    Chính thức xóa tên MHB

    NHNN vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của MHB, chấp thuận để ngân hàng này sáp nhập vào BIDV.
Người Tiên Phong