Hủy

Xuân Lộc Tin tức

  • 14/07/2014 - 15:40

    Giá hồ tiêu lập kỷ lục

    Giá hồ tiêu đang thực sự gây choáng trên thị trường khi mấy ngày qua đã đạt trên 190 triệu đ/tấn (loại 1), cao nhất từ trước tới nay.