Hủy

Xuat khau tom Tin tức

  • 31/01/2018 - 10:00

    Đặt cược vào tôm

    Gia tăng giá trị cho con tôm để tạo lực đẩy mới cho lĩnh vực xuất khẩu tôm vươn tới con số 10 tỉ USD.
  • 15/01/2018 - 14:00

    Thủy sản cán đích 8 tỉ USD

    Thị trường Trung Quốc vượt lên Mỹ trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra và tôm của Việt Nam.