Hủy

Xuong hang Tin tức

  • 25/09/2014 - 16:25

    Goldman Sachs: Giá vàng còn giảm nữa

    Jeffrey Currie, phụ trách nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs cho biết, thời kỳ tồi tệ của vàng chưa kết thúc khi giá tuần trước xuống thấp nhất 8 tháng qua.