Hủy

Adam Tin tức

  • 26/09/2013 - 13:19

    Toàn cầu hóa bắt đầu từ khi nào?

    Toàn cầu hóa không phải mới chỉ bắt đầu trong hai thập kỷ, hay hai thế kỷ gần đây, mà là cả một quá trình lịch sử trải dài hàng ngàn năm.
  • 23/09/2013 - 19:28

    Thịt bò ngon không khó

    Có những món làm vô cùng đơn giản, chẳng có kỹ thuật gì siêu mà sao nhiều người cứ làm hỏng, trong đấy chán nhất là món thịt bò.