Hủy

Ai an Tin tức

  • 15/07/2021 - 08:19

    Phép thử A.I trong y tế

    Ứng phó với COVID-19 mang tới động lực cho nhiều phát kiến, nhất là trí tuệ nhân tạo, xuất hiện trong lĩnh vực y khoa.
  • 28/05/2021 - 15:02

    Cạnh tranh trong thời đại AI

    Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như bộ não trung tâm của tổ chức, định hình cũng như định nghĩa lại toàn bộ hệ thống.