Hủy

Ai an Tin tức

  • 04/04/2024 - 19:00

    "Cuộc chiến" nhân tài ngành AI

    Nền kinh tế AI có thể sẽ bị thống trị bởi những gã khổng lồ công nghệ Mỹ với nguồn tiền, vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng dồi dào.
  • 19/03/2024 - 16:24

    Lo ngại deepfake trong năm bầu cử

    Việc sử dụng deepfake giả mạo các chính trị gia ngày càng trở nên phổ biến, nhất là khi năm 2024 là năm bầu cử toàn cầu lớn nhất trong lịch sử.