Hủy

Amata Tin tức

  • 09/08/2016 - 09:00

    Khu công nghiệp lại "hot"

    Tỉ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp là hơn 40%, thậm chí tại một số địa phương là 20-30%.
  • 28/12/2015 - 13:00

    Giấc mơ đô thị công nghiệp của Amata

    “Tôi nhận thấy Việt Nam có thể trở thành một khu vực sản xuất nền tảng của thế giới”, đó là nhận định của tỉ phú Vikrom Kromadit, người sáng lập Amata.