Hủy

An chia Tin tức

Bùng nổ dịch vụ lưu trú mới

Bùng nổ dịch vụ lưu trú mới

Dịch vụ lưu trú mới Airbnb và homestay đang tạo ra một thị trường khách sạn bổ sung cho khách du lịch và thu hút thế hệ người trẻ.

  • 27/08/2018 - 17:10

    MoveCrop ngược chiều

    MoveCrop chọn cách gia nhập thị trường hoàn toàn khác biệt so với Grab, Go-Viet hay FastGo.
  • 11/07/2018 - 08:30

    Sóng ngầm Coworking space

    Đến thời điểm này, có tổng cộng 19 coworking space ở Hà Nội và 15 coworking space ở TP.HCM do 23 đơn vị điều hành.