Hủy

An so 40 Tin tức

  • 03/10/2021 - 11:15

    PMI tháng 9 bằng tháng 8 ở mức 40,2 điểm

    Sản lượng của lĩnh vực sản xuất Việt Nam tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, khi lĩnh vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của làn sóng COVID-19
  • 05/09/2021 - 09:27

    PMI tháng 8 xuống sát 40 điểm

    Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) tháng 8/2021 của Việt Nam tiếp tục giảm còn 40,2 điểm so với 45,1 điểm trong tháng 7.