Hủy

Anh dao Tin tức

  • 16/11/2016 - 09:54

    KAfe Group có CEO mới

    Ông Nguyễn Tố Thắng đã trở thành người thay thế bà Đào Chi Anh giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc của Công ty Ẩm thực KAfe (KAfe Group).