Hủy

API Tin tức

  • 07/07/2016 - 06:23

    Giá dầu tăng trở lại cùng chứng khoán

    Giá dầu phiên 6/7 tăng trở lại cùng với chứng khoán, hàng hóa và một số đồng tiền. Số phận giá dầu gắn chặt với các thị trường khác kể từ Brexit.