Hủy

Apple Store Tin tức

  • 30/04/2014 - 21:03

    Sau sự im lặng của Apple

    Im lặng luôn là cách truyền thông của Apple từ lúc Steve Jobs còn tại vị. Tuy nhiên, với Tim Cook, sự im lặng gần như thành câm lặng và ù lì.