Hủy

ATM Tin tức

Tìm cửa mới cho vay tiêu dùng

Tìm cửa mới cho vay tiêu dùng

Hàng trăm ngàn tỉ trong thị trường tín dụng tiêu dùng cần một cơ chế quản lý thích hợp hơn để tăng trưởng lành mạnh.

  • 29/08/2022 - 14:00

    Đường lui của ATM

    Sự bùng nổ của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, fintech đang thu hẹp chỗ đứng của các cây ATM.