Hủy

Bác sĩ Tin tức

TP.HCM thành lập câu lạc bộ Y tế số

TP.HCM thành lập câu lạc bộ Y tế số

Sáng kiến hình thành CLB của SIHUB và eDoctor nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị sáng lập như Pharmacity, GlobalCare, TMA Innovation và Doctor Coffee.

Người Tiên Phong