Hủy

Baghdad Tin tức

  • 29/06/2014 - 17:36

    Iraq tấn công quy mô lớn vào Tikrit

    Quân đội Iraq ngày 28/6 mở cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm giành lại thành phố Tikrit, thủ phủ của tỉnh Salahudin.
  • 17/06/2014 - 11:46

    Mỹ điều 275 binh sĩ đến Iraq

    Nhóm binh sĩ Mỹ này sẽ duy trì ở Iraq cho đến khi tình hình an ninh chuyển sang mức mà không cần đến họ nữa.
Người Tiên Phong