Hủy

Bài hát Tin tức

  • 01/05/2014 - 23:14

    Tình ca Hello: 30 năm, bài hát số phận

    Điệp khúc "Is it me you're looking for?" đem lại cho Richie rất nhiều tiền quảng cáo. Hàng triệu đô được thu về từ chữ "me" được thay đổi bằng tea beer,...