Hủy

Ban giao Tin tức

Cuộc đua thử nghiệm robot giao hàng

Cuộc đua thử nghiệm robot giao hàng

Với những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, GPS, tự động hóa và điều hướng, con người bắt đầu giao công việc đóng gói, vận chuyển hàng hóa cho robot.

Người Tiên Phong