Hủy

Ban Ki moon Tin tức

Liên Hợp Quốc thiếu tiền chống Ebola

Liên Hợp Quốc thiếu tiền chống Ebola

Quỹ ủy thác của Liên Hợp Quốc tìm kiếm nguồn tiền nhanh và linh động để đối phó Ebola mới chỉ nhận được 100.000 USD sau một tháng thành lập.

Người Tiên Phong