Hủy

Bán sữa Tin tức

Sóng ngầm trong menu trà sữa

Sóng ngầm trong menu trà sữa

Việt Nam là thị trường trà sữa lớn thứ 3 tại Đông Nam Á với doanh thu hàng trăm triệu USD, nhưng các thương hiệu nhượng quyền đang chiếm lĩnh thị trường.