Hủy

Bảo mật thanh toán Tin tức

Bảo mật trong cách mạng phi tiền mặt

Bảo mật trong cách mạng phi tiền mặt

“Còn 6,1 nghìn tỷ USD tiềm năng các giao dịch điện tử tại Châu Á- Thái Bình Dương”, ông Joe Cunningham, Giám đốc Quản lý Rủi ro Visa khu vực, cho biết.