Hủy

Bầu trời Mỹ Tin tức

  • 02/07/2013 - 08:22

    Bữa tối xa hoa trên bầu trời

    Tạp chí Forbes bầu chọn dịch vụ ăn tối trên trời là một trong những bữa ăn xa hoa nhất. Nhiều doanh nhân cũng chọn thiết đãi đối tác theo cách này.
XOR, XOR Việt Nam