Hủy

Bay la Tin tức

  • 16/12/2014 - 19:47

    Sơn La gọi vốn vào resort, sân bay

    Trong 21 dự án trọng điểm 2014 - 2015, lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ; nông lâm nghiệp; công nghiệp chế biến; sản xuất và xây dựng được ưu tiên.