Hủy

Bay là Tin tức

Sơn La gọi vốn vào resort, sân bay

Sơn La gọi vốn vào resort, sân bay

Trong 21 dự án trọng điểm 2014 - 2015, lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ; nông lâm nghiệp; công nghiệp chế biến; sản xuất và xây dựng được ưu tiên.