Hủy

Bid Tin tức

  • 20/01/2022 - 17:29

    Cổ phiếu BID vào sóng “muộn”

    Cổ phiếu BID gần như diễn biến xập xình trong cả năm 2021 đến mãi tháng 9/2021, cổ phiếu này mới “vào sóng” và bứt phá mạnh mẽ.