Hủy

Big data Tin tức

 • 10/05/2017 - 17:23

  Mỏ vàng dữ liệu

  Dựa trên dữ liệu, họ thiết kế, xây dựng các chương trình tiếp thị, khuyến mại chính xác để khai thác tối đa những khách hàng tiềm năng.
 • 30/11/2015 - 10:46

  Big Data: Mắt thần thời Internet

  Có thể nói, tất cả đang bị lột trần trong thế giới phẳng internet. Càng cung cấp nhiều thông tin, chúng ta càng bị lộ rõ thân phận.
 • 31/03/2014 - 14:15

  Sức mạnh của thông tin sâu Thick Data

  Lối tiếp cận thông tin sâu để có được những nhận thức sâu sắc là dùng trí tuệ con người xử lý bộ thông tin đồ sộ có được từ công nghệ.