Hủy

Big data Tin tức

Big Data vạn năng

Big Data vạn năng

Đại dịch đã thúc đẩy sự chuyển hướng sang dữ liệu mới và phân tích nhanh, biến nơi đây trở thành một cuộc chiến mới của doanh nghiệp.

  • 10/05/2017 - 17:23

    Mỏ vàng dữ liệu

    Dựa trên dữ liệu, họ thiết kế, xây dựng các chương trình tiếp thị, khuyến mại chính xác để khai thác tối đa những khách hàng tiềm năng.