Hủy

BlackRock Tin tức

  • 10/07/2013 - 08:22

    Quy mô ngành quản lý tài sản tăng kỷ lục

    Lượng tiền đầu tư của các quỹ quản lý tài sản lần đầu tiên vượt các kỷ lục thiết lập trước khủng hoảng 2007-2008, theo hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG).