Hủy

Bồ Đào Nha Tin tức

Cải cách giáo dục nhìn từ PISA

Cải cách giáo dục nhìn từ PISA

Tại Hà Lan, học sinh ở trường hướng nghiệp có trình độ thấp hơn 3 năm so với bạn bè cùng lứa ở các trường bình thường.