Hủy

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tin tức

  • 25/04/2013 - 22:49

    Phú Thọ có Chủ tịch tỉnh mới

    Ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ được bầu làm Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.