Hủy

Bo phong Tin tức

  • 04/09/2015 - 12:02

    Thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng

    TTCP vừa công bố quyết định thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng về công tác tái cơ cấu, CPH và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ này.
  • 24/04/2015 - 15:31

    Công ty trong nước sẽ đầu tư khu Ba Son

    Bộ Quốc phòng vừa đề nghị Thủ tướng cho phép chỉ định nhà đầu tư mua tài sản trên đất gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng khu Ba Son hiện hữu.