Hủy

Bo phong Tin tức

  • 04/09/2015 - 12:02

    Thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng

    TTCP vừa công bố quyết định thanh tra 50 ngày tại Bộ Quốc phòng về công tác tái cơ cấu, CPH và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ này.
Người Tiên Phong