Hủy

Bỏ về nước Tin tức

  • 13/08/2013 - 11:24

    Gần 1 tỷ USD vốn FDI vắng chủ

    Mới đây, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về giải pháp đối với các doanh nghiệp FDI vắng chủ đã được tổ chức.