Hủy

Cầm cự Tin tức

  • 24/07/2014 - 22:56

    Thủ tướng Ukraine từ chức

    Quyết định từ chức của ông Arseniy Yatsenyuk đưa ra sau khi 2 chính đảng rút khỏi liên minh cầm quyền, mở đường cho một cuộc bầu cử trước hạn.