Hủy

Cán bộ công chức Tin tức

  • 18/07/2013 - 08:05

    Hy Lạp thông qua luật cải cách mới

    Theo luật cải cách mới, khoảng 25.000 công chức Hy Lạp sẽ bị điều chuyển việc làm, trong khi 4.000 người khác sẽ bị sa thải vào cuối năm nay.