Hủy
Kinh Doanh

Không tăng cán bộ công chức trong năm 2013 và 2014

Thứ Tư | 20/11/2013 10:50

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, cán bộ công chức năm 2013 không tăng, 2014 không tăng, viên chức thì đang xem xét cân đối.
 

Tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn trong phiên họp quốc hội sáng nay 20/10,đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng)có đặt 2 câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình. Theo ông Vinh, việc thực hiện tinh giảm đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) là không đạt được kết quả như mong muốn, số cán bộ nghỉ chế độ chính sách sau 5 năm thực hiện là 28.130 người trong khi tuyển mới 69.841 người? Một trong những hạn chế trong viêcc tuyển dụng là quá chú ý đến bằng cấp, nội dung thi tuyển không phù hợp. Cán bộ tuyển vào không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trách nhiệm trong việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng?

Chính sách tinh giảm biên chế,cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức để hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức đơn vị, tinh giảm biên chế đã thực hiện NQ16/2000 của CP, NQ09 thay thế NQ16, gần đây nhất là NĐ 132.

Về cơ cấu lại đội ngũ CBCC: biên chế 2007 là 238.668 người; 2012 là 274.694 người– tăng 35.934 người; giai đoạn 2007-2012 tăng tăng 15,09%.

Về viên chức, năm 2007: 1.499.544 người; năm 2012 có 1.873.044 người – tăng 31.497 người tương đương 25,29%.

Về CBCC năm 2013 không tăng, 2014 không tăng, viên chức thì đang xem xét cân đối.

Nguyên nhân tăng : Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao thì một số lĩnh vực tăng là môi trường, đất đai, biển và hải đảo, du lịch ngoại vụ, dân số, KHHGĐ, thanh tra giao thông, lao động, thuế, hải quan, kiểm lâm, QLTT, y tế, ATVSTP, y tế dự phòng… và một số địa phương được chia tách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Viên chức tăng do thành lập mới, nâng cấp trường cao đẳng dạy nghề… thành lập mới bệnh viện, đơn vị sự nghiệp thuộc LĐTBXH, văn hóa, TDTT để đáp ứng nhu cầu người dân và XH.

Về giải pháp tinh giảm: từ nay đến 2016 về cơ bản không tăng thêm biên chế công chức trừ trường hợp thành lập mới cơ quan đơn vị hoặc phát sinh nhiệm vụ mới, thực hiện quản lý biên chế thống nhất.

Bộ trưởng cho biết, xác định vị trí việc làm là vấn đề mới, khó, do đó mong các bộ, ban ngành TW tập trung chỉ đạo xem xét mô tả công việc để bố trí đội ngũ công chức trong các đơn vị hành chính cho phù hợp.

Bộ Chính trị giao Bộ nội vụ đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại CBCC. Ban hành chính sách tiếp tục tinh giảm, nhưng chờ đề án thì lâu nên đã tham mưu CP thay thế NĐ 32. Bên cạnh cần có biện pháp giải quyết sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại các đơn vị cấu thành trong cơ quan nhà nước, cơ bản ổn định các đơn vị hành chính. Về cơ bản là không chia tách các đơn vị hành chính trừ trường hợp liên quan đến an ninh chính trị.

Về câu hỏi, một trong những hạn chế trong việc tuyển dụng là quá chú ý đến bằng cấp. Nội dung thi tuyển không phù hợp. Cán bộ tuyển vào không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trách nhiệm trong việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng?

TheoBộ trưởng Nguyễn Thái Bình,theo cơ chế chính sách có liên quan đến luật CBCC, viên chức, thi tuyển… phải có tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. Việc chú trọng bằng cấp là nội dung mà Bộ đang tập trung nghiên cứu, thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Gần đây, công tác tuyển dụng có đề án xin ý kiến CP, đã được phê duyệt trong đó đổi mới hình thức thi tuyển, đang thí điểm tại một số thành phố, trong đó có Hải Phòng. Bộ cũng đang bổ sung về đề thi, phần mềm vi tính để thi trực tuyến, đảm bảo bồi dưỡng cho tổ chức thi có tính chuyên nghiệp, cộng với thanh tra trước, trong và sau kỳ thi để đảm bảo thi tuyển.

Xung quanh dư luận cho rằng 30% CBCC không làm được việc, quan điểm của Bộ nội vụ cho rằng đây là những phản ảnh, kiến nghị, đòi hỏi mong muốn cần đổi mới.

Thời gian qua, vấn đề về công chức, viên chức đã phân cấp cho các địa phương nhưng đứng về phía quản lý nhà nước, có trách nhiệm của Bộ nội vụ. Bộ Nội vụ đề xuất một số giải pháp trong đó có việc hoàn thiện tổ chức, tinh gọn bộ máy, tập trung mô tả công việc, xác định vị trí việc làm trong từng cơ quan tổ chức đơn vị, định ra số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đề ra tiêu chuẩn nghề nghiệp với viên chức, bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng năm, thực hiện từ TW đến địa phương với sự tham gia của toàn bộ cán bộ để tìm ra tiếng nói chung.


Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO