Hủy

Cạn kiệt Tin tức

Tìm tiền cho hãng bay

Tìm tiền cho hãng bay

Cạn kiệt nguồn tiền khiến nhiều hãng hàng không tiếp tục lên tiếng được vay ưu đãi để duy trì hoạt động và vượt qua khó khăn.