Hủy

Cầu trước Tin tức

  • 08/04/2014 - 09:21

    FPT sẽ tìm đối tác M&A

    Theo ông Trương Gia Bình công ty sẽ tìm kiếm đối tác mua bán sáp nhập (M&A) để tiếp tục phát triển FPT thành doanh nghiệp lớn hơn nữa.
Người Tiên Phong