Hủy

Cha đẻ Tin tức

Cha đẻ AI lo cho AI

Cha đẻ AI lo cho AI

Giáo sư Yoshua Bengio muốn thế giới ngưng nói về cuộc đua AI, thay vào đó tìm cách đưa AI đến gần hơn với các nước đang phát triển.

  • 27/09/2013 - 14:29

    Candy Crush đệ đơn xin IPO

    “Ông vua” của những trò chơi trên Facebook muốn biến những đồng tiền ảo trong trò chơi thành tiền thực nhờ IPO.