Hủy

Chân trắng Tin tức

  • 31/07/2014 - 11:32

    Diện tích nuôi tôm tăng nhanh

    Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, hiện cả nước đã thả nuôi 638.422,7 ha tôm, đạt 95,4% kế hoạch năm và bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • 07/07/2014 - 11:12

    Ngành thủy sản “thắng lớn” nhờ tôm

    Nửa đầu năm 2014, ngành thủy sản đạt bước tiến đáng kể với sản lượng nuôi, khai thác tăng, giá trị xuất khẩu giữ đà tăng so với cùng kỳ năm trước.
XOR, XOR Việt Nam