Hủy

Chất phụ gia Tin tức

USD tăng giá, euro lập đáy mới

USD tăng giá, euro lập đáy mới

Những báo cáo kinh tế hoàn toàn đối lập giữa Mỹ và châu Âu tiếp tục hỗ trợ lớn cho USD, đồng thời đẩy euro xuống đáy mới.

  • 05/10/2012 - 18:38

    Gia hạn nộp thuế VAT thêm 3 tháng

    Nghị quyết Chính phủ cho hay tiếp tục gia hạn 3 tháng với số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp của tháng 6/2012 của doanh nghiệp.