Hủy

Chế biến sữa Tin tức

  • 29/07/2014 - 13:41

    Tồn kho công nghiệp tiếp tục tăng

    Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất, chỉ số tồn kho của hầu hết các ngành công nghiệp cũng tăng trong 7 tháng đầu năm.
  • 25/09/2013 - 07:11

    Tồn kho sữa tăng

    Chỉ số tồn kho sữa và các sản phẩm từ sữa tăng 25,7%, tuy nhiên chế biến và sản xuất cũng tăng 10,6%.