Hủy

Chet nguoi Tin tức

  • 17/08/2016 - 13:30

    Chuẩn bị cái chết

    Nói về cái chết vẫn là một điều cấm kỵ đối với một số người Nhật. Nhưng với nhiều người khác, điều cấm kỵ này đã bị phá vỡ.