Hủy

Chi phí đầu tư Tin tức

  • 24/06/2014 - 19:29

    “Cuộc chơi” mới ở Phú Quốc

    Phú Quốc là sân chơi mới cho các “ông lớn” lĩnh vực phát triển bất động sản. Địa điểm này đang thu hút hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án ...