Hủy
Kinh Doanh

Doanh thu giảm, chi phí tăng, VPBS lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý III

Thứ Sáu | 17/10/2014 09:30

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế VPBS đạt gần 21 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Tổng doanh thu quý III của VPBS đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động môi giới quý này tăng 2 lần, đạt 17,54 tỷ đồng thì doanh thu đầu tư, góp vốn lại giảm tới 77%, chỉ đạt gần 13 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý III/2014 đạt 77 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ quý trước, khiến lợi nhuận gộp giảm tới 87%, chỉ đạt gần 9 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế ở mức âm gần 5 tỷ đồng, trong khi đó, cùng kỳ năm trước, công ty lãi gần 43 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng, giảm lần lượt 32% và 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản VPBS tính đến hết quý III/2014 là 3.568 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 3.448 tỷ đồng, đầu tư ngắn hạn 1.080 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ đạt 2.601 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn 1.800 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản là 73%.

x
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/VPBS). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới