Hủy

Chiến sĩ Tin tức

  • 27/10/2014 - 07:30

    Thụy Sĩ sẽ mua thêm 1.500 tấn vàng?

    Liệu Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) có phải mua vàng? Mua thêm nhiều vàng? Cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/11 tới đây sẽ quyết định.