Hủy

Chiến tranh thế giới Tin tức

  • 11/06/2013 - 15:49

    Bật lửa Zippo: Quá khứ và hiện tại

    Zippo trở thành vật dụng quen thuộc của người lính trong Chiến tranh thế giới II. Họ thường khắc chữ lên đó để thể hiện tính cách hoặc bày tỏ cảm xúc.
  • 09/04/2013 - 22:11

    Đức còn nợ Hy Lạp 160 tỷ euro?

    Ước tính khoản tiền Athens cho Đức quốc xã vay là 54 tỷ euro cùng với bồi thường để Hy Lạp tái thiết sau Thế chiến thứ hai là 108 tỷ euro.