Hủy

Chiều hướng Tin tức

Tấm hộ chiếu kém quyền

Tấm hộ chiếu kém quyền

Chỉ có gần 60 quốc gia miễn thị thực, cấp visa điện tử hoặc cấp visa tại điểm đến cho cư dân Việt Nam.

  • 14/05/2014 - 13:56

    Nên bán vàng lúc này?

    Trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm thêm 9%, theo chuyên gia của Bank of America Merrill Lynch.