Hủy

Chính quyền địa phương Trung quốc Tin tức

  • 01/08/2013 - 14:05

    Trung Quốc nợ bao nhiêu?

    Trung Quốc nợ nhiều, nhưng kể cả ở Bắc Kinh cũng không ai biết con số thực sự là bao nhiêu.