Hủy

Chó phú quốc Tin tức

  • 16/04/2013 - 15:17

    Chính phủ đề nghị ưu đãi thuế cho VAMC

    Dù chưa được thành lập, nhưng VAMC đã được Chính phủ đề nghị ưu đãi thuế, song nhiều ý kiến tại Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội không tán thành.
  • 10/01/2013 - 11:26

    Phát hiện nhiều sai phạm tại VDB

    VDB cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích; thẩm định cho vay vốn chưa chính xác, sai căn cứ, vi phạm về tài sản đảm bảo.